Tough Guy Lanes

403 E Lewis
 Pocatello, ID. 83201
208-233-2930

 

 

 
 
 

New  Lounge Hours

Mon-Fri open at 3 P.M.

Saturdays at noon, Sundays at 10:30 A.M.

Happy Hour from 3 to 6 p.m. $1.75 16 oz draft beer.

New to Tough Guy Lanes

X-Bowling!!!!!!!

Come try it out.  Free Download to your Smart Phone.  Bowl yourself or people across the nation.

Tough Guy Lanes is the first bowling center in Idaho to have the program.

Looking for a night out? Looking to meet people? Discount on bowling? Free Childcare? Then come and join a league.

Leagues are forming right now Call Today 233-2930