Tough Guy Lanes

403 E Lewis
Pocatello, ID. 83201
208-233-2930